top of page

De Stijl

Het Shito-ryu is één van de vier hoofdstijlen die in Japan en ver daarbuiten beoefend wordt. De stijl is ontwikkeld door de Japanse Grootmeester Kenwa Mabuni (14 november 1889 – 23 mei 1952). Op dertienjarige leeftijd begon zijn studie van het karate o.l.v. de 72-jarige Grootmeester Anko Itosu uit het Okinawaanse dorpje Shuri. Als Mabuni 20 jaar is wordt hij via zijn vriend Chojun Miyagi (grondlegger van het Goju-ryu) bij Grootmeester Kanryo Higashionna uit het Okinawaanse dorpje Naha voorgesteld. Na het overlijden van zijn beide leermeesters opent Mabuni een dojo in zijn achtertuin. Na het geven van een aantal demonstraties vertrekt Mabuni in 1928, mede op advies van Jigoro Kano (grondlegger van het Judo), naar Japan om zich in Osaka te vestigen. Daar opent hij een dojo en onder druk van de Japanse Butokukai laat hij in 1934 zijn karatestijl opnemen in het register onder de naam Shito-ryu. Deze naam heeft hij gekozen uit eerbetoon aan zijn beide leermeesters Itosu en Higashionna.
 

Kenwa Mabuni werd tijdens zijn leven in Japan door vele grootmeesters gezien als een kata-expert. Mabuni had heel veel kata bestudeerd en hij was volledig op de hoogte van de verschillende bunkai van elk kata. Vele karatemeesters stuurden hun leerlingen naar Mabuni om een bepaald kata te leren. Zo heeft Grootmeester Funakoshi van de Shotokan zijn leerling Nakayama naar Mabuni gestuurd om o.a. het kata Gojushiho te leren. Naast zijn diepgaande kennis van verschillende kata schreef Mabuni ook veel boeken om op die manier het karate bekend te maken onder de Japanse bevolking. In het jaar 1952 overleed deze grote karatemeester. Veel van zijn leerlingen gingen hun eigen weg maar het erfgoed van de Shito-ryu school werd volgens de wens van Kenwa Mabuni overgedragen op zijn oudste zoon Kenei Mabuni.
 

Kenei Mabuni kreeg dus de opdracht om de Shito-ryu school verder voort te zetten en tot op de dag van vandaag doet hij dit vol verve. Kenei Mabuni werd geboren op 13 februari 1918 in Shuri City (Okinawa). Doordat hij constant in de omgeving van zijn vader was werd hij al op 7-jarige leeftijd bekend gemaakt met karate. Tevens leerde hij vele andere meesters en andere vechtkunsten kennen. Zo heeft hij de oude Grootmeesters Funakoshi en Miyagi nog in levende lijve meegemaakt: in één van zijn boeken schrijft hij ook over deze twee meesters die respectievelijk als een soort opa en een soort oom voor hem waren.
 

In Europa wordt de Shito-ryu school vertegenwoordigd door Kyoshi Nakahashi Hidetoshi. De Japanse meester Nakahashi leeft sinds 1978 op het Franse eiland Corsica. Hij reist door heel Europa om de Shito-ryu school verder door te geven. Verder organiseert hij jaarlijks een weekstage onder leiding van Grootmeester Kenei Mabuni. Deze stage wordt door veel Shito-ryu karateka’s bezocht.  Shito-ryu leraren uit europa maar ook daarbuiten  volgen deze weekstage enthousiast als een soort jaarlijkse bijeenkomst en gezamelijke training.
 

In Nederland staat het Shito-ryu onder leiding van Joost Franken. Hij is Rijksgediplomeerd karateleraar (KBN) en hij heeft sinds 2006 de vijfde dangraad (WKF-erkend)en sinds 2012 de zesde dangraad Dent0 Shito ryu erkend door Grootmeester Mabuni. In augustus 2006 heeft hij uit handen van Grootmeester Kenei Mabuni de ‘uchi deshi’ titel ontvangen. Hierdoor wordt hij gezien als een directe leerling van Grootmeester Mabuni. Een andere directe leerling van Grootmeester Mabuni is de Nederlander Piet van Hulten die gezien mag worden als degene die het Shito-ryu naar Nederland heeft gebracht.
 

Op verzoek van Grootmeester Kenei Mabuni is er enkele jaren geleden de ‘Kokusai Dento Shito Ryu’ opgericht. Deze organisatie houdt zich bezig met de bestudering van het traditionele Shito-ryu zoals ontwikkeld door Grootmeester Kenwa Mabuni en verder doorgegeven door Grootmeester Kenei Mabuni. Alleen die leraren en scholen die in deze lijn opgeleid zijn mogen gebruik maken van het logo en de naam ‘Dento Shito-ryu’.
 

Belangrijke trainingsonderdelen van het Shito-ryu Karate-do

Binnen het traditionele Shito-ryu erfgoed wordt veel aandacht besteed aan kata en bunkai. Het leren kennen van de juiste vorm van het kata is één trainingsonderdeel. Hierbij spelen eenvoud en natuurlijkheid van bewegen een grote rol. Om een kata goed te begrijpen is bunkai echter essentieel. Dat is dan ook de reden dat binnen het Dento Shito-ryu het één niet zonder het ander uitgevoerd kan worden. Niet alleen het kennen van de juiste vorm van de katatechniek is belangrijk maar vooral de  toepassing hiervan met een partner. Ondanks het feit dat het Shito-ryu zich kenmerkt door het grote aantal kata geeft Grootmeester Kenei Mabuni elk jaar weer aan dat het beter is een klein aantal kata uitzonderlijk diepgaand te bestuderen i.p.v. een heleboel vormpjes te verzamelen. Diepgaande studie van een kata is volgens traditioneel oogpunt het kunnen toepassen van de technieken met een partner en weten wat de mogelijkheden van elke techniek zijn. Dit laatste staat in schril contrast met het sportief uitvoeren van kata waarbij er een overwaardering is voor het mooi uitvoeren van de vorm van een kata. Dit is binnen het Dento Shito-ryu van minder belang.
 

Naast de vele kata en hun specifieke bunkai wordt binnen het Dento Shito-ryu veel aandacht besteed aan de trainingsonderdelen ‘tenshin happo’ en ‘uke no gogenri’. De tenshin happo is een trainingsvorm waarin de karateka leert naar acht richtingen te verplaatsen als hij geconfronteerd wordt met een aanval. De uke no gogenri zijn de vijf manieren waarop een verdediging uitgevoerd kan worden: van heel hard als een rots tot uiterst zacht als water.

Door een accent op de natuurlijkheid van bewegen zie je in het Dento Shito-ryu veel directe bewegingen zonder veel bijbewegingen. In de confrontatie met een tegenstander zie je dezelfde directheid en tevens het gebruik van veel lichaamsverplaatsingen. Daar de Shito-ryu karateka graag snel wil bewegen zijn de basisstanden over het algemeen iets hoger in vergelijking met menig andere karatestylist.

bottom of page